Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 2
Завет, 05.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на начален и краен срок за приемане на заявления за регистрация в ОИК – Завет на партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

На основание чл.87, ал.1 , т.1 във връзка с чл.87, ал.1 , т.12 и т.13 от Изборния кодекс и  Решение №936 - МИ/02.09.2019г.  и Решение №937 - МИ/02.09.2019г. на ЦИК, ОИК – Завет

РЕШИ:

Приемането на документи в ОИК-Завет  за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Завет , започва от 9,00 ч. на 05 септември (четвъртък) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Завет , находящ се на адрес: гр.Завет , ул.Лудогорие №19 (в сградата на читалището ет.2)

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Завет  е 17,00 ч. на 16 септември (понеделник) 2019 г.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Завет  и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 05.09.2019 в 14:21 часа

Календар

Решения

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

  • № 101 / 25.11.2019

    относно: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

  • № 100 / 25.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

всички решения