Състав на ОИК Завет

Председател

 1. Филиян Петров Чолаков

Зам. председатели

 1. Донка Иванова Минева
 2. Кирилка Евгениева Цонева

Секретар

 1. Хюлия Февзи Юмер

Членове

 1. Боянка Коева Банева
 2. Евгени Станчев Симеонов
 3. Йорданка Петкова Христова
 4. Кирилка Василева Драганова
 5. Магдалена Бончева Ковачева
 6. Мара Димитрова Хаджиилиева
 7. Митка Кръстева Славчева
 8. Наджие Нихат Ахмед
 9. Райна Симеонова Йовчева

Календар

Решения

 • № 102 / 20.12.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

 • № 101 / 25.11.2019

  относно: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

 • № 100 / 25.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

всички решения