№ 104 / 14.10.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

№ 103 / 02.10.2020

ОТНОСНО : Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

№ 102 / 20.12.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

№ 101 / 25.11.2019

ОТНОСНО : 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

№ 100 / 25.11.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

№ 99 / 18.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Община Завет с изх № /УД-02-18-732/14.11.2019г. входирано в ОИК Завет под № 115/15.11.2019г. относно писмо с изх. №776/08.11.2019г. на Районен съд гр. Исперих.

№ 98 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

№ 97 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

№ 96 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

№ 95 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Нарушение на правилата в изборния ден за изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г. Постъпила е жалба от Мехмед Исмаилов Неджибов от с.Брестовене, ул. „Преслав“ №8, в която се твърди, че на входа на избирателни секции №171100001, №171100002 и №171100003 – с. Брестовене се извършва масова агитация и купуване на гласове в полза на Фикрет Кяшиф Емин, кандидат за кмет на с. Брестовене. И пред трите СИК има групи от по 7-8 човека които агитират и предлагат облаги, ако се гласува с номер №55 в бюлетината.

№ 94 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК 171100002

№ 93 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници

№ 92 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Заяличаване на застъпници

№ 91 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предоставяне на Секционните избирателни комисии изборните книжа , бюлетини и материали за втори тур от изборите за кмет на кметство Брестовене на 03.11.2019г.

№ 90 / 29.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за получаване на хартиените бюлетини и подписване на приемно-предавателен протокол в изборите за за кметове на втори тур 03 ноември 2019г. С изх.№ МИ-15-1245/29.10.2019г. на ЦИК е получено писмо в ОИК-Завет във връзка с приемане на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за кметове на втори тур , насрочени на 03 ноември 2019г. с адрес за доставка - административен център гр.Разград.

№ 89 / 29.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ 88 МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатна заготовка на хартиените бюлетини за втори тур за кмет на кметство на Брестовене в изборите на 03 ноември 2019г.

№ 87 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за общински съветници, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 26 и чл. 453 от Изборния кодекс и резултатите от получените данни от всички протоколи на секционни избирателни комисии в община Завет, област Разград, Общинска избирателна комисия Завет

№ 86 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Прелез, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 26 и чл. 452, ал. 3 от Изборния кодекс и резултатите от получените данни от протокола на СИК в с.Прелез, община Завет, област Разград, Общинска избирателна комисия Завет

№ 85 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Острово, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 26 и чл. 452, ал. 3 от Изборния кодекс и резултатите от получените данни от протоколите на СИК в с. Острово, община Завет, област Разград, Общинска избирателна комисия Завет

Календар

Решения

  • № 104 / 14.10.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

  • № 103 / 02.10.2020

    относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения