Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 101
Завет, 25.11.2019

ОТНОСНО: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

 

На основание на чл.87, ал.1,т.1 от ИК ОИК Завет:

 

Р Е Ш И:

I.Определя следните членове на ОИК за приемане на избирателните списъци от ГД ГРАО Разград :

 1. Магдалена Ковачева , ЕГН *** – член на ОИК-Завет
 2. Евгени Станчев Симеонов , ЕГН *** – член на ОИК-Завет
 3. Райна Симеонова Йовчева, ЕГН *** – член на ОИК-Завет
 1. II. Определя следните членове на ОИК за предаване на избирателните списъци в Община Завет.
 1.  Магдалена Ковачева , ЕГН *** – член на ОИК-Завет
 2. Евгени Станчев Симеонов , ЕГН *** – член на ОИК-Завет
 3. Райна Симеонова Йовчева, ЕГН *** – член на ОИК-Завет

III. Упълномощава  членове по т. I  със всички правомощия необходими за изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

 1. Упълномощава членове по т. II  със всички правомощия необходими за изпълнението на т. 2 от настоящото решение.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по смисъла на чл.88 от ИК.

 

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 25.11.2019 в 11:57 часа

Календар

Решения

 • № 102 / 20.12.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

 • № 101 / 25.11.2019

  относно: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

 • № 100 / 25.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

всички решения