Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 88 МИ
Завет, 29.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатна заготовка на хартиените бюлетини за втори тур за кмет на кметство на Брестовене в изборите на 03 ноември 2019г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗАВЕТ

 

РЕШЕНИЕ

88 - МИ
Завет,
29.10.2019г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатна заготовка на хартиените бюлетини за втори тур за кмет на кметство на Брестовене в изборите на 03 ноември 2019г.

В ОИК-Завет постъпи графичен файл с  предпечат на образец на хартиените бюлетини за втори тур за  кмет на община и кмет на кметство на територията на община Завет в изборите на 03 ноември 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на Централната избирателна комисия, ОИК-Завет

 

Р Е Ш И:

  1. ОДОБРЯВА графичния файл с предпечатен образец на бюлетината за кмет на кметство с. Брестовене, община Завет, изборен район № 171106481.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по смисъла на чл.88 от ИК.

 

Председател: Филиян Чолаков …………………..

Секретар: Хюлия Юмер  ……………………….

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 29.10.2019 в 12:13 часа

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения