№ 37 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на Община Завет, издигнат от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет. Постъпило е предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (Приложение №63-МИ) за регистрация на кандидат за кмет на Община Завет от представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез Станислав Веселинов Стоянов в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет.

№ 36 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа по предложение на коалиция „БСП ЗА БЪРГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Завет на 27.10.2019г. Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 51/24.09.2019г., 16.40 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК на ОИК – Завет, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на кандидатите за общински съветници.

№ 35 / 24.09.2019

ОТНОСНО : : Регистрация на кандидат за кмет на Община Завет, издигнат от политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет. Постъпило е предложение (Приложение №63-МИ) за регистрация на кандидат за кмет на Община Завет от политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез Младен Дянков Чакъров в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет.

№ 34 / 24.09.2019

ОТНОСНО : : Регистрация на кандидатска листа по предложение на политическа партия „ ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Завет на 27.10.2019г. Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от политическа партия „ ГЕРБ“ на заведено под № 47/24.09.2019г., 11:00 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК на ОИК – Завет, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на кандидатите за общински съветници.

№ 33 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на кандидат за кмет на кметство , както следва: с.Брестовене при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 32 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа по предложение на коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Завет на 27.10.2019г. Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ на заведено под № 45/24.09.2019г., 10.00 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК на ОИК – Завет, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на кандидатите за общински съветници.

№ 31 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на Община Завет, издигнат от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет. Постъпило е предложение (Приложение №63-МИ) за регистрация на кандидат за кмет на Община Завет от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез Гюнеш Лютфи Махмуд в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет.

№ 30 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ за регистрация на кандидати за кметове на кметства, както следва: кметство: с.Брестовене , с.Веселец , с.Иван Шишманово , с.Прелез, с.Сушево и с.Острово, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 29 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа по предложение на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Завет на 27.10.2019г. Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОД“заведено под № 43/23.09.2019г., 11.49 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК на ОИК – Завет, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на кандидатите за общински съветници.

№ 28 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение от партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за регистрация на кандидати за кметове на кметства, както следва: кметство: с.Брестовене , с.Веселец , с.Иван Шишманово , с.Прелез, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 14, чл. 414, чл. 417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Завет

№ 27 / 23.09.2019

ОТНОСНО : : Регистрация на кандидат за кмет на Община Завет, издигнат от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет. Постъпило е предложение (Приложение №63-МИ) за регистрация на кандидат за кмет на Община Завет от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ , представлявана от Румен Маринов Йончев чрез Хамди Нурула Нурула в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Завет.

№ 26 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа по предложение на партия „ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници в община Завет на 27.10.2019г. Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от на партия „ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“заведено под № 41/23.09.2019г., 10.30 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК на ОИК – Завет, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на кандидатите за общински съветници.

№ 25 / 19.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ “ за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в община Завет .

№ 24 / 19.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за Кмет на Община Завет от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ “ за участие в изборите за Кмет на община Завет, Област Разград на 27 октомври 2019 г.

№ 23 / 17.09.2019

ОТНОСНО : Отмяна на Решение№12-МИ/16.09.2019г. На основание чл. 85, ал. 5 от ИК.

№ 22 / 17.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка на Решение № 11-МИ от 12.09.2019г. на ОИК, относно назначаване на Експерт „Информационни технологии“ към ОИК Завет, област Разград, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 21 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Постъпили заявления от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства както следва : с.Брестовене,с.Острово, с.Веселец ,с.Прелез ,с.Сушево и с.Иван Шишманово и кмет на община насрочени за 27.10.2019 г.

№ 20 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Постъпили заявления от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници, и кметове на кметства както следва : с.Брестовене,с.Острово, с.Веселец ,с.Прелез ,с.Сушево и с.Иван Шишманово насрочени за 27.10.2019 г.

№ 12 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на "Технически сътрудник " към ОИК Завет

№ 19 / 15.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило заявление от КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници , кметове на кметства и кмет на община насрочени на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения