№ 18 / 15.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило заявление от коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ, Зелено движение) за регистрация в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 17 / 14.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило заявление от партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ,СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“,подписано от Лютви Ахмед Местан –представляващ партията, заведено под №32 на 09.09.2019г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 16 / 14.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК в община Завет за изборите за общински съветници и за кметове, както и разпределяне местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Завет насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 15 / 14.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

№ 14 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия "ГЕРБ"

№ 13 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

№ 11 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за избор на експерт подпомагащ дейността на ОИК – Завет . На основание чл.87, ал.1, т.1, във връзка с чл.78 от Изборния кодекс и Решение № 616 – МИ/15.08.2019г., Общинска избирателна комисия Завет

№ 10 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ за участие в изборите за Кмет на кметства: с.Брестовене, с.Острово, с.Веселец, с. Прелез с.Сушево и с. Иван Шишманово 27октомври 2019 г.

№ 9 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ за участие в изборите за Кмет на Община на 27 октомври 2019 г.

№ 8 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

№ 7 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне номерата на изборните райони на територията на Община Завет , област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г

№ 6 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Завет

№ 5 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции в община Завет област Разград в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. на основание Заповед № УД-02-09-409 30.08.2019г. на кмета на община Завет . На основание чл. 87, ал. 1, т. 7, чл. 8, ал. 2, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс, Решение № 570-МИ/26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия и Заповед № УД-02-09-409 30.08.2019г. на кмета на Община Завет

№ 4 / 09.09.2019

ОТНОСНО : : Вземане решение за избор на говорител на ОИК Завет Утвърждаване график на заседанията за периода 05.09.2019г.-16.09.2019г. Определяне член на ОИК, който да изпълнява функциите по смисъла на чл. 85, ал. 9 от Изборния кодекс На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Завет , област Разград

№ 3 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Маркиране печата но ОИК Завет

№ 2 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на начален и краен срок за приемане на заявления за регистрация в ОИК – Завет на партии/коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 1 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Oбявяване на решенията на ОИК. На основание чл.87 ал.1 ,т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Община Завет , област Разград

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения