Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 21
Завет, 16.09.2019

ОТНОСНО: Постъпили заявления от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства както следва : с.Брестовене,с.Острово, с.Веселец ,с.Прелез ,с.Сушево и с.Иван Шишманово и кмет на община насрочени за 27.10.2019 г.

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 17.09.2019 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

  • № 101 / 25.11.2019

    относно: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

  • № 100 / 25.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

всички решения