Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 4
Завет, 09.09.2019

ОТНОСНО: : Вземане решение за избор на говорител на ОИК Завет Утвърждаване график на заседанията за периода 05.09.2019г.-16.09.2019г. Определяне член на ОИК, който да изпълнява функциите по смисъла на чл. 85, ал. 9 от Изборния кодекс На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Завет , област Разград

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 09.09.2019 в 11:13 часа

Календар

Решения

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

  • № 101 / 25.11.2019

    относно: 1.Определяне членове от състава на ОИК – Завет за приемане на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г в ГД ГРАО Разград. 2.Определяне на членове на ОИК Завет, които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация на гр.Завет разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа получени от ТЗ на ГД“ГРАО“, след което да запечатат помещението.

  • № 100 / 25.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

всички решения