№ 78 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка №171100002042 .Поради извършена поправка върху Протокол на СИК в избирателна секция №171100013 за кмет на община Завет

№ 77 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка №171100002043 .Поради извършена поправка върху Протокол на СИК в избирателна секция №171100013 за кмет на кметство с.Прелез

№ 76 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение с вх. № 125/27.10.2019 г. от ПП Воля за допълване списъка с резервни членове и промяна в състава на СИК 171100008. На основание на чл.87 ал.1, т.1, т.5 и т.6, предл. последно от Изборния кодекс, ОИК Завет, област Разград.

№ 75 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на секретар на секционна избирателна комисия, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. След откриване на изборния ден в Секция №171100008 в гр.Завет се установи , че Айгюн Страхилов Йосифов с длъжност – секретар не се е явил в Секционната комисия назначен с Решение№40- МИ /26.09.2019г.

№ 74 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила е жалба от Сунай Караюсеин

№ 73 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от Коалиция БСП за България На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, във вр.с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

№ 72 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощените представители на ПП „Земеделски народен съюз “, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление и пълномощно от ПП „Земеделски народен съюз“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Хамди Нурула Нурула, заведено под № 122/26.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на упълномощените лица на хартиен носител и на електронен носител.

№ 71 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници за кандидатска листа кмет на кметство с.Прелез , предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, във вр.с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

№ 70 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници за кандидатска листа – общински съветници , предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, във вр.с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

№ 69 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощените представители на Каолиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА БЪЛГАРИЯ , ДСБ Зелено движение) , които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1 т.18 от ИК, във вр.с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

№ 68 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ (Да България , ДСБ ,Зелено движение)

№ 67 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ (Да България , ДСБ ,Зелено движение)

№ 66 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощените представители на ПП „ДПС“, които да представляват същата в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление и пълномощно от ПП „ДПС“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Гюнеш Лютфи Махмуд, заведено под № 115/25.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на упълномощените лица на хартиен носител и на електронен носител. На основание чл. 87, ал.1 т.18 от ИК, във вр.с Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

№ 65 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Постъпило е заявление от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Гюнеш Лютфи Махмуд, заведено под №112/24.10.2019 г. във общия входящ регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците на хартиен носител и на електронен носител, както и изискуемите по закон декларации по образец – Приложение № 75-МИ.

№ 64 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за общински кмет в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Постъпило е заявление от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Гюнеш Лютфи Махмуд, заведено под №111/24.10.2019 г. във общия входящ регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците на хартиен носител и на електронен носител, както и изискуемите по закон декларации по образец – Приложение № 75-МИ.

№ 63 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници в кандидатска листа за кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Постъпило е заявление от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Гюнеш Лютфи Махмуд, заведено под №110/24.10.2019 г. във общия входящ регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците на хартиен носител и на електронен носител, както и изискуемите по закон декларации по образец – Приложение № 75-МИ.

№ 61 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Постъпило е заявление от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ , подписано от представляващия партията – пълномощник Хамди Нурула Нурула, заведено под №103/22.10.2019 г. във общия входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците на хартиен носител и на електронен носител, както и изискуемите по закон декларации по образец – Приложение № 75-МИ.

№ 60 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предоставяне на Секционните избирателни комисии изборните книжа , бюлетини и материали за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 59 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Заличаване на кандидат за общински съветник издигнат от Политическия партия „ДПС“ . На основание чл.87, ал.1, т.15 във вр.с чл.417, ал.5 от ИК и АКТ ЗА СМЪРТ №0048/21.10.2019г., ОИК – Завет

№ 58 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Предложение за промяна на член на секционна избирателна комисия, за участие в избори за общински съветници и кметове на кметства на 27.10.2019г. Постъпило е заявление от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“, подписано от представляващия партията Бойко Методиев Борисов, чрез Татяна Вальова Недкова заведено под № 100/22.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Завет

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения