Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 94
Завет, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК 171100002

Общинска избирателна комисия Завет

РЕШЕНИЕ
№ 94-МИ
Завет , 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на Община Завет  с вх.№144/02.11.2019г. по подадено предложение с вх.№144/02.11.2019г. от Станислав Веселинов Стоянов  упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

На основание чл. 87, ал.1 от ИК, ОИК – Завет

РЕШИ :

  1. Извършва промени в състава на Секция № 171100002 – с.Брестовене:

ОСВОБОЖДАВА Валентин Маринов Василев , ЕГН……………. - член, анулира издаденото  удостоверение и

НАЗНАЧАВА Елвис Исуф Хамидова , ЕГН ……. - член, да се издаде удостоверение.

 

 

Председател:

          Филиян Чолаков

Секретар:

           Хюлия Юмер

 

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 02.11.2019 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 98 / 04.11.2019

    относно: Грешно подадено име на нов член на СИК 171100002 – с. Брестовене от Коалиция “БСП за България“ в решение №94 от 02.11.2019г.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове от състава на ОИК – Завет за предаване на избирателните списъци и подписване на приемно-предавателен протокол за изборите за кмет на кметство втори тур с .Брестовене проведени на 03.11.2019г.

  • № 96 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Брестовене , община Завет, област Разград на 03.11.2019г.

всички решения