Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 100
Завет, 25.11.2019

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Али Осман Али от листата на Коалиция „Демократична България-Обединение“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Нихат Ахмед Расим.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24  и чл. 458 ал. 1 от ИК, и чл. 30, ал. 4, т. 3 , и и ал. 7 от ЗМСМА, писмо от Председателя на Общински съвет Завет с вх. № 158/22.11.2019 г. и  искане от Али Осман Али и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и обявеното разпределение по кандидатски листи съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, ОИК Завет

Р Е Ш И:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник Али Осман Али на Коалиция „Демократична България“, обявен за избран с Решение №  87-МИ/27.10.2019 г. на ОИК Завет, поради подадена оставка и анулира издадено удостоверение за избран общински съветник № 1/03.11.2019 г.
 2. Обявява за избран  за общински съветник следващия в листата на Коалиция „Демократична  България-Обединение“ Нихат Ахмед Расим. и му издава удостоверение.

 

Настоящото решение да се изпрати незабавно на Председателя на Общински съвет Завет за изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок чрез ОИК, пред Административен съд град Разград.

 

 

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 25.11.2019 в 11:45 часа

Календар

Решения

 • № 104 / 14.10.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

 • № 103 / 02.10.2020

  относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

 • № 102 / 20.12.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения