Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 93
Завет, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници

Общинска избирателна комисия Завет

РЕШЕНИЕ
№ 93
Завет , 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници в кандидатска листа за кметове на кметства в изборите за втори тур насрочени на 03.11.2019г. предложени от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ , ДСБ , Зелено движение)

 

Постъпило е заявление от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ , ДСБ , Зелено движение)подписано от представляващия  партията – пълномощник Нихат Ахмед Расим , заведено под №143/02.11.2019 г. във общия  входящ регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците на хартиен носител и на електронен носител, както и изискуемите по закон декларации по образец – Приложение № 75-МИ.

  

На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, във вр.с  Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА застъпници в кандидатска листа за кметове на кметства „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ , ДСБ , Зелено движение) в изборите за кмет на кметство на втори тур насрочени на 03.11.2019г. както следва :

 

Ибрям Билял Ибрям ;

Мехмед Исметов Неджибов

Шамси Ремзи Комба

 

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му чрез общинската избирателна комисия пред Централната избирателна комисия.   

 

 

Председател :

/Филиян Чолаков /

Секретар :

/Хюлия Юмер/

 

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 02.11.2019 в 15:45 часа

Календар

Решения

  • № 104 / 14.10.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

  • № 103 / 02.10.2020

    относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения