Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 48
Завет, 12.10.2019

ОТНОСНО: Изпълнение на т.5 на Решение №935-МИ 02.09.2019г. на ЦИК и писмо с Изх.№ УД -02-24-39 / 12.10.2019г.от община гр.Завет , в Общинска администрация гр.Завет са постъпили 12 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия както следва от гр.Завет – 6 броя ; от с.Веселец – 6 броя , ОИК Завет

Председател: Филиян Петров Чолаков

Секретар: Хюлия Февзи Юмер

* Публикувано на 13.10.2019 в 14:05 часа

Календар

Решения

  • № 104 / 14.10.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

  • № 103 / 02.10.2020

    относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения