Заседания

Заседание от дата 27.10.2019 от 11:00 часа.

Решения

№ 79 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК Завет за получаване на окончателните резултати от изборите за общински съветници и кметове проведени на 27.10.2019г. от Информационно обслужване АД

№ 78 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка №171100002042 .Поради извършена поправка върху Протокол на СИК в избирателна секция №171100013 за кмет на община Завет

№ 77 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка №171100002043 .Поради извършена поправка върху Протокол на СИК в избирателна секция №171100013 за кмет на кметство с.Прелез

№ 76 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение с вх. № 125/27.10.2019 г. от ПП Воля за допълване списъка с резервни членове и промяна в състава на СИК 171100008. На основание на чл.87 ал.1, т.1, т.5 и т.6, предл. последно от Изборния кодекс, ОИК Завет, област Разград.

№ 75 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на секретар на секционна избирателна комисия, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. След откриване на изборния ден в Секция №171100008 в гр.Завет се установи , че Айгюн Страхилов Йосифов с длъжност – секретар не се е явил в Секционната комисия назначен с Решение№40- МИ /26.09.2019г.

№ 74 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила е жалба от Сунай Караюсеин

Календар

Решения

  • № 104 / 14.10.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията а общински съветник

  • № 103 / 02.10.2020

    относно: Писмо от председателя на Общиски съвет гр. Завет с изходящ номер 03–82 от 30.09.2020 във връзка с отъствията на общиския съветник Джунеид Хасан и вземане на решение от ОИК.

  • № 102 / 20.12.2019

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Нурула Хюсеин Вели от листата на ПП „ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Назиф Мюмюн Юсеин.

всички решения