08.02.2019

Провеждане на заседание на ОИК гр. Завет

 

До

Членовете на ОИК Завет и заинтересовани страни

На 11.02.2019 г., от 11:00 часа в определеното помещение за заседанията на ОИК ЗАВЕТ, намиращо се в сградата на читалището на Община Завет, ще се проведе заседание на ОИК Завет при следния дневен ред:

 

 

                                                                                            ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник от листата на ПП ДПС на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

 

Заседанието ще се проведе от 11:00 часа в определеното помещение за заседанията на ОИК ЗАВЕТ, намиращо се в сградата на читалището на Община Завет.

 

 

24.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

за получаване на изборните материали от СИК в община Завет на 24 октомври 2015г.

 

 

  Изборните материали СИК ще получат в избирателните секции по населени места,както следва:

Тръгване от Ощинска администрация гр. Завет 13:50 часа.

 •     в с. Брестовене-секции № 1,2 и 3 -14:00-14:55 часа;
 •     в с. Острово-секции   № 10,11 и 12-15:05-16:00 часа;
 •     в гр. Завет-секции     № 5, 6 ,7 и 8-16:10-17:10 часа;
 •     в с. Сушево-секция    № 14-17:20-17:40 часа;
 •     в с. Прелез-секция № 13 -17:50-18:10 часа;
 •     в с. Веселец-секция № 4-18:20-18:40 часа;
 •     в с. Иван Шишманово-секция № 9-18:50-19:10 часа.

 

 

22.10.2015

Съобщение

Днес. 22. 10. 2015г., от 16:00 часа ще се проведе  заседание на ОИК- Завет.

17.10.2015

Съобщение

Днес. 17. 10. 2015г., от 16:30 часа ще се проведе  заседание на ОИК- Завет.

16.10.2015

Съобщение

           Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г., и в изпълнение на Решение № 1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, в Община Завет е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

       Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

на 24.10.2015 г.

08442/20 70; или 0877208445

гр. Завет, ул.“ Лудогорие“, № 19

от 9:00 ч.

до 16:00 ч.

на 25.10.2015 г.

08442/20 70; или 0877208445

гр. Завет, ул.“ Лудогорие“, № 19

от 8:00 ч.

до 16:00 ч.

 

 

15.10.2015

Съобщение

Днес, 15.10.2015г. от 16:20ч. , ще се проведе заседание на ОИК Завет.

15.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички членове на секционни избирателни комисии

На 20.10.2015г. (вторник) от 13.30 часа в залата на Народно Читалище „Саморазвитие- 1902“, град Завет, да се проведе обучение на всички членове на СИК на територията на община Завет.

13.10.2015

Съобщение

Днес, 13.10.2015г. от 14:30ч., ще се проведе заседание на ОИК Завет.

07.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. 

 

В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК Завет до изборния ден.

Желателно е да не се изчаква последния срок за регистрация на застъпници. 

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители

- Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

28.09.2015

Съобщение

Утвърждава график на 24–часовите дежурства за периода  до започване

на отпечатването на бюлетините както следва:

 

ГРАФИК  ДЕЖУРСТВА:

 

 

ДАТА

ЧАС

от-до

ИМЕНА

ТЕЛЕФОН

28.09.2015 г.

понеделник

08 ч.-16 ч.

Хатидже Ахмедова Шевкъева

 

Нурай Неджет Мехмед

 

личен : 0893275278,

 

служебен на ОИК:0877208418

 

личен:

0894007397

 

16 ч.-00 ч.

Митка Кръстева Славчева

 

 

Йорданка Петкова Христова

личен: 0884629936

 

служебен на ОИК:0877208418

 

 

личен:0893319049

 

00 ч.-08 ч.

Любен Григоров Димитров

 

 

 

Ахтер Билги Абтула

личен: 0895966170

 

 

служебен на ОИК:0877208418

 

 

личен: 0895646905

 

29.09.2015 г. вторник

08 ч.-16 ч.

Хатидже Ахмедова Шевкъева

 

 

 

 

Пламен Ботев Ботев

 

личен : 0893275278

 

служебен ОИК:

 08772088410;

 

личен: 0898633727

служебен: 0877208418

16 ч.-00 ч.

Цанка Станева Бръчкова

 

 

 

Донка Иванова Минева

личен: 089291947

 

служебен на ОИК: 0877208410

 

личен :0899224699

00 ч.-08 ч.

Нурай Неджет Мехмед

 

 

 

Ахтер Билги Абтула

личен:

0894007397

 

служебен на ОИК:0877208418

 

личен: 0895646905

28.09.2015 г.

сряда

08 ч.-16 ч.

Митка Кръстева Славчева

 

 

Йорданка Петкова Христова

личен: 0884629936

 

служебен на ОИК:0877208418

 

 

личен:0893319049

 

16 ч.-00 ч.

 

Пламен Ботев Ботев

 

 

 

Любен Григоров Димитров

личен: 0898633727

служебен: 0877208418

 

служебен на ОИК:0877208418

 

 

личен: 0895966170

 

00ч.-08 ч.

 

Филиан Петров Чолаков

 

 

 

Нурай Неджет Мехмед

личен: 0892283984

 

 

служебен на ОИК:0877208418

 

 

личен: 0894007397

23.09.2015

Съобщение

ОИК ЗАВЕТ СЪОБЩАВА, ЧЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМЕРАТА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В БЮЛЕТИНАТА, НОМЕНКЛАТУРАТА В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КЕМТОВЕ НА 25.10.2015г., в община Завет е както следва:

Партия или коалиция

Номер в бюлетината в община Завет

БСП

1

БДЦ

2

НФСБ

3

ГЕРБ

4

АТАКА

5

ВМРО-БНД

6

РЕФОРМАТОРСИ БЛОК

7

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ

8

ДПС

9

18.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Завет

Уведомява, че жребият за определяне на  поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в  бюлетината,съгласно чл.87, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс ще се проведе на 23.09.2015г. от 11:00 ч. в залата на ОИК (читалищна сграда- втори етаж)

още съобщения

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения