Състав на ОИК Завет

Председател

 1. Пламен Ботев Ботев

Зам. председател

 1. Донка Иванова Минева

Секретар

 1. Нурай Неджет Мехмед

Членове

 1. Ахтер Билги Абдула
 2. Йорданка Петкова Христова
 3. Любен Григоров Димитров
 4. Митка Кръстева Славчева
 5. Петър Бонев Петров
 6. Филиан Петров Чолаков
 7. Хатидже Ахмедова Шевкъева
 8. Цанка Станева Бръчкова

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения