Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 111
Завет, 05.11.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

На основание реш. № 2662- МИ/НР общинската избирателна комисия Завет

 

Р Е Ш И:

     Определя и упълномощава:

 1. Донка Иванова Минева- с ЕГН: ******, л.к № ******, зам.-председател на ОИК Завет
 2. Йорданка Петкова Христова - с ЕГН: ******, л.к. №******, член на ОИК Завет.
 3. Митка Кръстева Славчева - с ЕГН: ******, л.к. №******, член на ОИК Завет.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 05.11.2015 в 19:48 часа

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения