Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 110
Завет, 01.11.2015

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

Във връзка с предаването на протоколите на ОИК  Завет и на СИК  Шишманово на централната избирателна комисия и на основание чл. 457, ал. 1 от ИК общинска избирателна комисия Завет

Р Е Ш И :

 

   Определи, членовете на ОИК ЗАВЕТ, които ще занесат   изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово, както следва:

1.1 Донка Минева - зам.-председател на ОИК ЗАВЕТ,

1.2 Нурай Мехмед – секретар на ОИК ЗАВЕТ,

1.3 Хатидже Шевкъева- член на ОИК ЗАВЕТ.

 

2. Посочените членове са упълномощени да извършват всички необходими действия във връзка с предаването на изборните книжа в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 05.11.2015 в 19:44 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения