№ 1 / 11.02.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

№ 111 / 05.11.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

№ 110 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

№ 109 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство втори тур с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград на 01.11.2015г.

№ 108 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори кмет на кметство с. Иван Шишманово.

№ 107 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Допълване на списъка на резервните членове определени с решение № 58/28.09.2015г. на ОИК- ЗАВЕТ.

№ 106 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК ЗАВЕТ за приемане на отпечатаните хартиени бюлетините, подписване на приемно-предавателен протокол и съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация град Разград.

№ 105 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решения: от:№96 до №104 включително

№ 104 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

№ 103 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на член от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване на изборните книжа и материали на СИК с. Иван Шишманово на 31.10.2015 г. за произвеждане на втори тур на избори за кмет на кметство на 01.11.2015г

№ 102 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за общински съветници, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 101 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на община Завет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 100 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Брестовене, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 99 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Острово, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 98 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Веселец, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 97 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Прелез, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 96 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Сушево, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 95 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Одобряване на графичен файл с образеца на бюлетината за втори тур на изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Иван Шишманово , насрочени за 01.11.2015 г.

№ 94 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на кмет на кметство с. Иван Шишманово на 01.11.2015 г. в община Завет.

№ 93 / 23.10.2015

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от коалиция Реформаторски блок, в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения