Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 94
Завет, 26.10.2015

ОТНОСНО: Насрочване на втори тур за избор на кмет на кметство с. Иван Шишманово на 01.11.2015 г. в община Завет.

На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 29 и чл. 452, ал. 4 от Изборния кодекс и резултатите от получените данни от протоколите на СИК с. Иван Шишманово за избор на кмет на кметство с. Иван Шишманово. Общинска избирателна комисия Завет,

 

Р Е Ш И:

 

Насрочва произвеждане на втори тур на изборите за кмет на  кметово на             с. Иван Шишманово 01.11.2015 г.

 

Допуска до втори тур за изборите на кмет на кметство с. Иван Шишманово:

 

1.Юзджан Хамид Зекерие, предложен от ПП ГЕРБ.

 

2.Ферад Сафет Али, предложен от ПП ДПС.

 

 

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд Разград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 27.10.2015 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения