Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 99
Завет, 27.10.2015

ОТНОСНО: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Острово, община Завет, област Разград в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 26 и чл. 452, ал. 3 от Изборния кодекс и резултатите от получените данни от протоколите на СИК в с. Острово, община Завет, област Разград, Общинска избирателна комисия Завет,

 

Р Е Ш И:

 

    Обявява за избран за кмет на кметство с. Острово, община Завет, област Разград на първи тур:

 

Бехчет Мустафа Хадживели, издигнат от Движение за права и свободи - ДПС, получил  982 / деветстотин осемдесет и два / действителни гласа.

 

    

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд Разград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 27.10.2015 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения