Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 28
Завет, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на коалиция Реформаторски блок за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г

Постъпило е заявление с вх. № 20/14.09.2015г. от коалиция Реформаторски блок, към което са приложени всички изискуеми от чл.147, ал.5 от ИК документи.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Завет

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА Реформаторски блок за участие в изборите за общински съветници на Община Завет, Област Разград на 25 октомври 2015 г.

В бюлетината наименованието на партията ще се изписва съгласно решението на ЦИК за регистрацията на коалиция Реформаторски блок за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. № 1842 – МИ/04.09.2015 г.

Решението може да се оспори пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 15.09.2015 в 10:31 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения