Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 37
Завет, 19.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници, община Завет, на 25 10. 2015 г., предложена от партия“ Национален фронт за спасение на България“.

Постъпило е предложение партия „Национален фронт за спасение на България“ подадено от Димитър Николов Димитров с вх. № 33 / 19.09.2015, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници, които ще се проведат в община Завет, на 25 октомври 2015 г.

Приложени са изискуемите от чл.414, ал.1 от Изборния кодекс документи за регистрация на листа за общински съветници.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс,  ОИК Завет

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници, които ще се проведат в община Завет на 25 октомври 2015 г., предложена от „Национален фронт за спасение на България“ , както следва:

 1. Крум Асенов Крумов, ЕГН **********
 2. Радка Стефаново, ЕГН **********

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 21.09.2015 в 10:02 часа

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения