Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 60
Завет, 13.10.2015

ОТНОСНО: Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е предложение с вх.№45/12.10.2015г. от  Станислав Веселинов Стоянов в качеството му на преупълномощен представител на  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, с която да се промени състава на СИК 171100005 и СИК 171100006, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

 

Р Е Ш И :

      ОСВОБОЖДАВА като член на СИК  Петър Бонев Петров, с ЕГН*****, назначен за  зам.-председател на СИК №171100005 – гр.Завет с решение №49 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ.

    Освобождава като член на СИК   Ваня Цветанова Иванова с ЕГН*********, назначена  за зам.-председател на СИК №171100006- гр.Завет. с решение №49 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ

      НАЗНАЧАВА  като  член на СИК  Ваня Цветанова Иванова с ЕГН*********, за зам.-председател на СИК №171100005 – гр.Завет.

     НАЗНАЧАВА  като член на СИК Богомил Петров Бонев

с ЕГН*********, за  зам.-председател на СИК №171100006- гр.Завет.

 

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 13.10.2015 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения