Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 61
Завет, 13.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на член от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване на изборните книжа и материали на СИК на 24.10.2015 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

        На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Решение 1801-МИ от 03 септември 2015 г. и т. 7 от Раздел ІІ Правомощия на ОИК от Методически указания приети с Решение № 2206-МИ/НР от 15 септември 2015 г., Общинска избирателна комисия - Завет

 

Р Е Ш И:

    Определя и упълномощава Любен  Димитров, член на ОИК- ЗАВЕТ, да предава изборните книжа и материали на СИК на 24.10.2015 г., заедно с длъжностните лица от общинската администрация за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г., както и да  подписва съответните протоколи и други материали, с които предават изборните книжа

     Раздаването на изборните книжа и материали да се проведе съобразно представената транспортна схема на Общинската администрация, като се осигури едновременното присъствие на упълномощен представител на ОИК, Общинската администрация и представители на СИК.

     Решението да се изпрати за сведение  в Общинска администрация - Завет.

      Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 13.10.2015 в 16:50 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения