Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 62
Завет, 13.10.2015

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове на ОИК ЗАВЕТ за приемане на отпечатаните хартиени бюлетините, подписване на приемно-предавателен протокол и съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация град Разград.

       В изпълнение на т.15 и т. 17 Решение № 2363-МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК, ОИК  ЗАВЕТ следва да определи и да упълномощи свои представители, които да приемат бюлетините, да подпишат приемно-предавателен протокол и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до областния център.

Във връзка с т.18 от горе-цитираното Решение на ЦИК, следва след получаване на бюлетините, същите ще се съхраняват в определено от Областния управител помещение, което ще се запечата с ленти, подписани от всички членове на ОИК ЗАВЕТ и подпечатани с нейния печат.

 

На основание чл.87, ал.1, т.1, т.9 от ИК, чл.209 , във връзка с т.15, т.17 и т.18 от  Решение №2363-МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК  Общинска избирателна комисия Завет

 

 

РЕШИ:

 

Определя и  упълномощава :

Нурай Мехмед и Филиан Чолаков – членове на ОИК ЗАВЕТ за лица, които да приемат бюлетините за избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г., да подпишат приемно-предавателен протокол и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 13.10.2015 в 16:51 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения