Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 70
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Допълване на списъка на резервните членове определени с решение № 58/28.09.2015г. на ОИК- ЗАВЕТ. 2. Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

    Постъпило е заявление с вх. № 52/19.10.2015г. от  Нихат Ахмед Расим в качеството му на упълномощен представител на  коалиция „Реформаторски блок“ с която се иска да се допълни списъка с резервите предложен от коалицията, както и да се промени състава на СИК 171100010( с. Острово)  и СИК 171100003 ( с. Брестовене), за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 1. 1. Регистрира като резервни членове от списъка на коалиция „Реформаторски блок“

 

1.1 Михаил Петков Петков, с ЕГН:*********, тел. ***********;

 

1.2 Севдие Махмудова Ахмедова, с ЕГН: *********, тел. **********;

 

1.3 Допълва списъка на резервните членове представен от коалиция „Реформаторски блок“ утвърден с решение  №  58/ 28.09.2015г. на ОИК – ЗАВЕТ.  

   

 

 1. 2. ОСВОБОЖДАВА като член на СИК Адриан Лазаров Великов ,

с ЕГН: **********, назначен за  зам.председател на СИК № 171100010 – с. Острово с решение №54 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ.

 

Анулира издаденото удостоверение  №90 /28.09.2015г.

 

 

2.1  Освобождава като член на СИК   Сибел Рамаданова Неджибова,

с ЕГН: ********** назначена  за председател на СИК №171100003-с. Брестовене. с решение №51 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ

Анулира издаденото удостоверение  №55 /28.09.2015г.

 2.2   НАЗНАЧАВА  като  член на СИК  Михаил Петков Петков, с ЕГН:**********, тел. ********** за зам. председател СИК №171100010 – с. Острово.

 

Да се издаде удостоверение.

 

  2.3  НАЗНАЧАВА  като председател на СИК Севдие Махмудова Ахмедова, с ЕГН: **********, тел. ********** за  председател  на СИК №171100003- с.Брестовене.

 

Да се издаде удостоверение.

 

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:16 часа

Календар

Решения

 • № 1 / 11.02.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

 • № 111 / 05.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

 • № 110 / 01.11.2015

  относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения