Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 73
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Допълване на списъка на резервните членове определени с решение № 58/28.09.2015г. на ОИК- ЗАВЕТ.

       Постъпило е предложение с вх. № 55/19.10.2015г. от Петър Ненов в качеството му на упълномощен представител на  партия АТАКА, с което предлага да регистрират резервни членове на секционни избирателни комисии  в община Завет за провеждане на  избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира и допълва списъка на резервните членове определени с решение № 58/28.09.2015г. на ОИК- ЗАВЕТ, като включва в списъка с резервните членове и Михаил Илиев Стефанов с ЕГН **********, тел: **********, резервен член от партия „Атака“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ  пред  ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:25 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения