Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 75
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е предложение с вх. № 61/20.10.2015г. от  Пеци Пецев в качеството му на упълномощен представител на  партия ББЦ с която да се промени състава на СИК 171100012 ( с. Острово), за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

     

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК  Галина Борисова Колева ,

с ЕГН: **********, назначен за  зам.председател на СИК №171100012 – с. Острово с решение №54 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ.

Анулира издаденото удостоверение №108 /28.09.2015г.

 

     НАЗНАЧАВА  като член  на СИК Славчо Банков Коев, с ЕГН:**********, тел. **********,  за  зам.председател  на СИК №171100012- с.Острово.

 

Да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:28 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения