Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 77
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък от представители, предложени от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ), в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е заявление от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ), подписано от представляващия  партията Крум Асенов Крумов  заведено под №64/20.10.2015 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на представители.

На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, ОИК – Завет 

Р Е Ш И :

Утвърждава списъка на представители  на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на  застъпника

ЕГН на  застъпника

1

Евгени Василев Иванов

**********

2

Цонка Денева Манева

**********

3

Павлинка Георгиева Петрова

**********

4

Момчил Бориславов Минчев

**********

5

Павлин Георгиев Петков

**********

6

Мирослав Стоянов Станчев

**********

7

Станислав Стоянов Станчев

**********

8

Кристина Иванова Йорданова

**********

9

Косьо Христов Косев

***********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:33 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения