Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 78
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДПС“, в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е заявление от ПП „ДПС“подписано от представляващия  партията Лютфи Ахмед Местан, чрез пълномощник Мехмед Хасан Халил, заведено под №57/20.10.2015 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците.

На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА застъпници на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Емел  Ердинчева Хамза

**********

2

Бахтишен Мехмедова Исмаилова

**********

3

Атче Шакир Мутиш

**********

4

Мюфрие Мустафа Мухарем

**********

5

Неврие Юзеир Хасан

**********

6

Мехмед Мюрсял Мехмед

**********

7

Вилдан Юсеин Ибрям

**********

8

Румен Илинов Ангелов

**********

9

Ганка Савова Борисова

**********

10

Хасан Хюсеин Мухарем

**********

11

Фатме Али Татарлъ

**********

12

Фикрет Керим  Феим

**********

13

Рейхан Рашид Рашид

**********

14

Гюлтер Али Исмаил

**********

 

 

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:34 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения