Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 80
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от ПП ГЕРБ, в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ, подписано от представляващия  партията Младен Дянков Чакъров , преупълномощен от Валентин Стефанов Василев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов заведено под №63/20.10.2015 г. във входящия регистър на ОИК – Завет. Към същото е представен списък на застъпниците.

На основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, ОИК – Завет

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА застъпници на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Тошо Маринов Миланов

**********

2

Милко Стоянов Андреев

**********

3

Борис Илиев Маринов

**********

4

Иван Стоянов Йовчев

**********

5

Олег Валериевич Аврамов

**********

6

Хайрие Нури Ибрахим

**********

7

Ненчо Стоянов Москов

**********

8

Севгюл Махмуд Осман

**********

9

Рукие Мустафа Осман

**********

10

Марийка Дамянова Хаджимихова

**********

11

Анна Миленова Михова

**********

12

Милен Костадинов Михов

**********

13

Красимира Върбанова Велкова

**********

14

Иванка Манева Митева

**********

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

 

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения