Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 82
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

Постъпило е предложение с вх. № 69/21.10.2015г. от  Младен Дянков Чакъров в качеството му на упълномощен представител на  партия ГЕРБ с която да се промени състава на СИК 171100011( с. Острово), за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 

      ОСВОБОЖДАВА като член на СИК  Ярослав Станимиров Нанев ,

с ЕГН: **********, назначен за  член на СИК №171100011 – с. Острово с решение №54 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ.

 Анулира издаденото удостоверение №101 /28.09.2015г

 

          НАЗНАЧАВА  като  член на СИК  Севдалина Колева Драганова, с ЕГН:**********, тел. ********** за член СИК №171100011 – с. Острово.

 Да се издаде удостоверение

 

   

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

 

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:40 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения