Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 83
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: изключване на член от списъка с резервите на секционните избирателни комисии предложен от партия АБВ

  Постъпило е заявление  с вх.№ 70/21.10.2015г. от  Пламен Томов, преупълномощен представител на партия АБВ, с което предлага за изключване на член от списъка с резервите  утвърдени  с реш. № 58/28.09.2015г. на ОИК –ЗАВЕТ,

 

 

На основание чл.87, ал.1,  т.5 от ИК  и Решение №1984-МИ/08.09.2015г. на ЦИК, ОИК ЗАВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

Изключва от списъка с резервите утвърден с  реш. № 58/28.09.2015г. на ОИК –ЗАВЕТ, Иванка Манева Митева, с ЕГН: **********.

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:41 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения