Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 86
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: Промяна на състава на СИК СУШЕВО, за участие в избори за общински съветници и кметове и провеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

     Постъпило  е предложение вх. № 73/22.10.2015г., от Пеци Пецев, в качеството му на преупълномощен представител на  партия  ББЦ, за промяна в състава на СИК  № 171100014- с. СУШЕВО, във връзка с  провеждане на избори за общински съветници  и кметове, включително и за втори тур, както и във връзка с провеждането на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Завет

 

Р Е Ш И :

 

      ОСВОБОЖДАВА като член на СИК  Осман Юсеин Осман ,

с ЕГН: ******, назначен за  зам.- председател на СИК №171100014 – с. Сушево с решение № 56 от 28.09.2015 г. на ОИК- ЗАВЕТ.

 Анулира издаденото  удостоверение  №117 /28.09.2015г.

          НАЗНАЧАВА  като  член на СИК  Ашиме Фикрет Алиосман, с ЕГН:******, тел. ****** за зам.-председател на СИК №171100014 – с. Сушево.

 

     Да се издаде  удостоверение на Ашиме Фикрет Алиосман .

 

Решението подлежи на обжалване в три-дневен срок след обявяването му чрез ОИК-ЗАВЕТ пред ЦИК.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 13:49 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения