Общинска избирателна комисия Завет


РЕШЕНИЕ
№ 87
Завет, 22.10.2015

ОТНОСНО: приемане на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите при гласуването за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г.

За подпомагане дейността на СИК при преброяването на преференциите (предпочитанията) при гласуването за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015г. в община Завет и за отчитане на резултатите в протоколите на СИК и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Решение №1541-МИ от 25.08.2015 г. във връзка с Решение №634/22.07.2014 г. на ЦИК, ОИК - Завет

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЕМА бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите (предпочитанията) при гласуването за общински съветници в изборите на  25 октомври 2015 г. в община Завет, съгласно Приложение бланка-чернова , неразделна част от настоящото решение.

Председател: Пламен Ботев Ботев

Секретар: Нурай Неджет Мехмед

* Публикувано на 23.10.2015 в 15:51 часа

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения