Заседания

Заседание от дата 15.10.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 65 / 15.10.2015

ОТНОСНО : Насрочване на дата и час и място за провеждане на обучение на СИК от ОИК – Завет за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. в община Завет.

№ 64 / 15.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Исуф Вейсал Яхя срещу кандидат за кмет на община Завет

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения