Заседания

Заседание от дата 28.09.2015 от 10:00 часа.

Решения

№ 58 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване списък на резервните членове за съставите на СИК в общ. Завет за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.

№ 57 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Прекратяване правомощията на член от Общинска избирателна комисия гр. Завет

№ 56 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Сушево за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 55 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Прелез за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 54 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Острово за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 53 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Иван Шишманово за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 52 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Веселец за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 51 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Брестовене за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

№ 50 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за 24 – часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините

№ 49 / 28.09.2015

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр.Завет за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения