Заседания

Заседание от дата 28.10.2015 от 15:30 часа.

Решения

№ 108 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори кмет на кметство с. Иван Шишманово.

№ 107 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Допълване на списъка на резервните членове определени с решение № 58/28.09.2015г. на ОИК- ЗАВЕТ.

№ 106 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК ЗАВЕТ за приемане на отпечатаните хартиени бюлетините, подписване на приемно-предавателен протокол и съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация град Разград.

№ 105 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решения: от:№96 до №104 включително

Календар

Решения

  • № 1 / 11.02.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в случаите на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА

  • № 111 / 05.11.2015

    относно: Упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия - Завет за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ ГРАО“, пликовете по т.1 и т.9 с книжата в тях.

  • № 110 / 01.11.2015

    относно: Определяне и упълномощаване на членове от ОИК ЗАВЕТ, които да занесат изборните протоколи от проведен втори тур за избор на кмет на кметство Иван Шишманово.

всички решения